6 грудня 2017 року у Ладижині відбулась презентація Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств (Фонд МСП), створеного в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), під час якої було оголошено початок конкурсу грантів в рамках Фонду.

   Участь у заході взяли представники міської ради, малих та середніх підприємств, неурядових організацій, навчальних закладів та команда Проекту ПРОМІС.

    Головний радник з питань врядування Проекту ПРОМІС Кейді Ворд у вступному слові привітала учасників презентації. 

  Головний експерт з  розвитку бізнесу Проекту Валерій Кокоть розповів про підтримку, яку надаватиме Фонд щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та місцевого економічного розвитку в м.Ладижин. Зокрема, для міста розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Ладижині на 2017-2021 роки, що ставить на меті забезпечення конкурентоспроможності місцевої економіки,  покращення бізнес-середовища для МСП і належного добробуту громади через розвиток підприємницької ініціативи, залучення до підприємницької діяльності всіх зацікавлених членів громади  та відходу від патерналізму.

   Координатор Фонду МСП Валерія Ткаченко проінформувала учасників про основні критерії та процедуру відбору проектних заявок в рамках Фонду.

  Після виступів учасники презентації мали можливість поставити запитання та отримати більш детальну інформацію щодо роботи Фонду (умов фінансування, термінів подання заявок на фінансування, критерії відбору проектних заявок тощо).

Яка основна мета Фонду МСП?

   Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств, що працює в рамках Проекту ПРОМІС, надає підтримку для розвитку МСП через створення відповідної інфраструктури, підвищення кваліфікації та навичок підприємців, а також сприяє реалізації програм органів місцевого самоврядування з підтримки підприємництва.

  Основною метою Фонду є сприяння впровадженню програм підтримки розвитку МСП в 16 містах-партнерах, які розроблені за методологією Проекту ПРОМІС та прийняті відповідними міськими радами.

Які головні цілі роботи Фонду МСП?

   Проектні заявки, подані на конкурс, повинні відповідати одній або більше головним цілям Фонду, а саме:

 1. Створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу.
 2. Підтримка розвитку інфраструктури для МСП.
 3. Розвиток трисекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу.

Чому робота Фонду важлива для міста Ладижин?

   Фонд МСП передбачає фінансування проектів на підтримку Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Ладижині на 2017-2021 роки, що ставить на меті забезпечення конкурентоспроможності місцевої економіки,  покращення бізнес-середовища для МСП і належного добробуту громади через розвиток підприємницької ініціативи, залучення до підприємницької діяльності всіх зацікавлених членів громади  та відходу від патерналізму.

Цілі Програми:

   Поліпшення бізнес-клімату в місті:

 • зменшення регуляторного впливу на бізнес;
 • удосконалення регуляторної діяльності Ладижинської міської ради; 
 • удосконалення системи надання адміністративних послуг підприємництву;
 • забезпечення прозорості розподілу та використання комунальних ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності;
 • налагодження конструктивного діалогу Влада-бізнес-громада.

  Посилення спроможності місцевих посадовців та представників МСП розвивати бізнес в місті:

 • посилення інституційної спроможності ОМС щодо підтримки МСП. 
 • переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб МСП. 
 • підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо нових можливостей залучення фінансових ресурсів 
 • ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП. 

  Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих МСП:

 • підвищення рівня конкурентності місцевих МСП.;
 • підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей; 
 • підтримка екологізації МСП. 

Хто може брати участь у конкурсі проектів Фонду МСП?

 • неприбуткові підприємства, установи та організації, в тому числі ті, засновниками яких є міська рада в місті-партнері Проекту ПРОМІС;
 • неприбуткові заклади освіти, науки та культури міста-партнера Проекту ПРОМІС.