За І квартал 2018 року промисловими підприємствами міста вироблено промислової продукції у діючих цінах на суму 3 млрд. 801 млн. 226 тис. грн., що на 4,6 %  або на  168 млн. 639 тис. грн. більше від показника відповідного періоду минулого року.

  На одного жителя міста вироблено промислової продукції в діючих цінах на 159 тис. грн., що є найкращим показником у Вінницькій області.

  Обсяг реалізованої промислової продукції по місту у січні-березні 2018 року становить 4 млрд. 298 млн. 876 тис. грн.

  В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції 180 тис. грн., що є найкращим показником у Вінницькій області.

  Найбільшого приросту обсягів виробництва промислової продукції досягнуто на Ладижинській ТЕС.

  Найбільший спад виробництва продукції відбувся на ДП «Ензим».

Значну роль у формуванні економічного потенціалу міста, забезпечення ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів відведено сфері внутрішньої торгівлі та ресторанного господарства.
Характерною ознакою розвитку ринкових відносин в сфері торгівлі та ресторанного господарства є постійна тенденція до збільшення кількості підприємств всіх форм власності. Споживчий ринок сьогодні характеризується високим рівнем насиченості продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю товарного дефіциту.
Розвиток торгівлі характеризується сталою позитивною динамікою збільшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Населення міста обслуговує 282 заклади торгівлі та 20 підприємств ресторанного господарства. В місті діють закриті заклади ресторанного господарства, при промислових підприємствах та дитячих навчальних закладах. 
За останні роки відбулися позитивні зміни в розвитку матеріально – технічної бази торгівлі. У місті відкрито ряд торгівельних об’єктів, які за рівнем культури обслуговування покупців відповідають вимогам європейських стандартів. З метою визначення відповідності типів об’єктів торгівлі ДСТУ 4281:2004 “Роздрібна та оптова торгівля” проведено обстеження підприємств торгівлі. Діяльність об’єктів торгівлі відповідає нормам чинного законодавства. Активно вводиться система безготівкових розрахунків.
В місті ліквідовано стихійну торгівлю. Здорова конкуренція сприяє вирівнюванню цін на об`єктах торгівлі в порівнянні з ринками.
Активно вирішується у місті проблема необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари шляхом відкриття фірмових торгівельних мереж та залучення до реалізації безпосередньо товаровиробників. Виконавчий комітет постійно проводить заходи по налагодженню партнерських відносин між суб’єктами підприємницької діяльності у сфері виробництва і торгівлі, входження та розвитку присутності їх товарів на підприємствах торгівлі. Результатом проведеної роботи є стабільна цінова ситуація у місті.
Виконавчий комітет активно здійснює контроль за рівномірним розміщенням об’єктів торгівлі з урахуванням інтересів громади. Постійно проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами підприємницької діяльності з питань дотримання чинного законодавства у сфері торгівлі
Значне місце у задоволенні потреб населення споживчими товарами належить ринкам. З метою забезпечення населення міста продовольчою продукцією за цінами товаровиробників на території ринків виділені торгівельні місця для виробників сільгосппродукції, фермерських підприємств. Аналіз показує, що 50% м’яса та м`ясної продукції реалізуються безпосередньо виробниками, а при реалізації молока та молокопродуктів ця частка становить 70%.
Для забезпечення попиту населення на високоякісні побутові послуги в місті створені належні умови для стабільного розвитку сфери послуг. В місті діє 86 підприємств сфери послуг що становить 113% до минулого року. Введено в дію 10 нових об`єктів загальною площею 978,9 м2 . В місті функціонують такі соціально – важливі об’єкти як майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття, цех по виробництву фасадної плитки, перукарні, СТО та інші.