Значну роль у формуванні економічного потенціалу міста, забезпечення ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів відведено сфері внутрішньої торгівлі та ресторанного господарства.
Характерною ознакою розвитку ринкових відносин в сфері торгівлі та ресторанного господарства є постійна тенденція до збільшення кількості підприємств всіх форм власності. Споживчий ринок сьогодні характеризується високим рівнем насиченості продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю товарного дефіциту.
Розвиток торгівлі характеризується сталою позитивною динамікою збільшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Населення міста обслуговує 282 заклади торгівлі та 20 підприємств ресторанного господарства. В місті діють закриті заклади ресторанного господарства, при промислових підприємствах та дитячих навчальних закладах. 
За останні роки відбулися позитивні зміни в розвитку матеріально – технічної бази торгівлі. У місті відкрито ряд торгівельних об’єктів, які за рівнем культури обслуговування покупців відповідають вимогам європейських стандартів. З метою визначення відповідності типів об’єктів торгівлі ДСТУ 4281:2004 “Роздрібна та оптова торгівля” проведено обстеження підприємств торгівлі. Діяльність об’єктів торгівлі відповідає нормам чинного законодавства. Активно вводиться система безготівкових розрахунків.
В місті ліквідовано стихійну торгівлю. Здорова конкуренція сприяє вирівнюванню цін на об`єктах торгівлі в порівнянні з ринками.
Активно вирішується у місті проблема необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари шляхом відкриття фірмових торгівельних мереж та залучення до реалізації безпосередньо товаровиробників. Виконавчий комітет постійно проводить заходи по налагодженню партнерських відносин між суб’єктами підприємницької діяльності у сфері виробництва і торгівлі, входження та розвитку присутності їх товарів на підприємствах торгівлі. Результатом проведеної роботи є стабільна цінова ситуація у місті.
Виконавчий комітет активно здійснює контроль за рівномірним розміщенням об’єктів торгівлі з урахуванням інтересів громади. Постійно проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами підприємницької діяльності з питань дотримання чинного законодавства у сфері торгівлі
Значне місце у задоволенні потреб населення споживчими товарами належить ринкам. З метою забезпечення населення міста продовольчою продукцією за цінами товаровиробників на території ринків виділені торгівельні місця для виробників сільгосппродукції, фермерських підприємств. Аналіз показує, що 50% м’яса та м`ясної продукції реалізуються безпосередньо виробниками, а при реалізації молока та молокопродуктів ця частка становить 70%.
Для забезпечення попиту населення на високоякісні побутові послуги в місті створені належні умови для стабільного розвитку сфери послуг. В місті діє 86 підприємств сфери послуг що становить 113% до минулого року. Введено в дію 10 нових об`єктів загальною площею 978,9 м2 . В місті функціонують такі соціально – важливі об’єкти як майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття, цех по виробництву фасадної плитки, перукарні, СТО та інші.