Стійка тенденція зростання цін на енергоносії стимулює розвиток енергозберігаючих технологій у будівництві та експлуатації споруд. Технологічні вимоли, що висуваються до сучасних споруд з метою забезпечення енергоефективності, направлені на пошук технічних рішень, які дали б можливість підвищити рівень теплового захисту будівель і зменшити витрати на їх обігрівання. Однак незалежно від того, наскільки сучасна та чи інша конструкція та як обране технічне рішення відповідає необхідному теплозахисту будівлі, споруда не буде енергоефективною, якщо якість виконаних будівельних робіт не задовольнятиме належних вимог. Для їх дотримання необхідно провести ряд додаткових робіт, головна мета яких полягає у проведенні перевірки реального стану всіх елементів і конструкції будівлі. Обов’язковий контроль підвищує відповідальність виконавців на всіх етапах будівництва і, відповідно, якість робіт. Тепловізійне обстеженняТепловізійне обстеження

Тепловізійні обстеження допомагають вирішити задачу контролю. Цей метод наглядно показує наявність або відсутність прихованих конструктивних, технологічних, будівельних та експлуатаційних дефектів теплозахисту будівель.

Основою методу тепловізійного обстеження є зйомка за допомогою спеціального обладнання – тепловізора. Тепловізор, або інфрачервона камера, - це пристрій для отримання зображен в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. За допомогою тепловізора можна миттєво виміряти тепловий потік від десятків тисяч точок об’єкту, або, інакше кажучи, отримати його температурне поле (термограму). Термограми є основою для аналізу отриманої інформації щодо теплового стану об’єкту.

Суттєвою перевагою тепловізійного обстеження є:
   - швидкість проведення;
   - відсутність необхідності підготовчих робіт;
   - дистанційність обстеження;
   - можливість проведення тепловізійного дослідження усієї поверхні стін і дах з метою виявлення основних місць теплових витрат.

Тепловізійне обстеження дає можливість визначити характеристики теплового поля об’єкта, оцінити й визначити числові характеристики його неоднорідності. Під дією різниці зовнішньої та внутрішньої температур і вітру будівля втрачає тепло через стіни та дах взимку і нагрівається влітку під дією сонячного опромінення. Гравітаційні сили, дія вітру і вентиляція створюють перепади тиску, що призводять до перетікання повітря між сполученими будівлями і до його фільтрації (інфільтрації) через пори матеріалу і нещільності зовнішніх огороджень. Крім того, атмосферні опади, волого виділення у будівлі, різниця вологості внутрішнього та зовнішнього повітря призводять до волого обміну через огородження, під дією якого можливе зволоження матеріалів й погіршення захисних властивостей і довговічності зовнішніх стін та перекриття.

Області підвищеної температури стін на даху житлових промислових будівель при їх натурній зовнішній тепловізійній зйомці відповідають зонам витрат тепла. В осінньо-зимовий період наявність таких зон призводить до зниження середньої температури всередині будівель і, як наслідок, до збільшення витрат енергоносіїв, необхідних для підтримки комфортної внутрішньої температури.

Теплові витрати в основному залежать від різниці температур у приміщенні і на вулиці та теплозахисних властивостей стін, вікон, перекриттів, покриттів (огороджувальні конструкції). Теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій оцінюють величиною, що називається опором теплопередачі. Опір теплопередачі показує, який перепад температур виникає при проходженні теплового потоку величино 1 Вт/м2 через одиницю площі огороджень. Тобто, тепловтрати через окремі зовнішні елементи будівель різні і багато у чому залежать від теплоізоляційних якостей окремих конструкцій та їх розмірів. Вікна в загальній площі зовнішніх огороджень складають значно менший відсоток у порівнянні зі стінами, але опір теплопередачі віконного блоку значно менший, ніж у зовнішніх стін. Тому через вікна втрачається значна кількість тепла. Але сучасні склопакети дають можливість значно зменшити тепловтрати вікна. При швидкості вітру 5 м/с через вікно старого зразка площею 2,1 м2 втрачається на 162,22 Вт за годину більше, ніж через сучасний склопакет.

Тепловізійне обстеження наглядно показує наявність чи відсутність скритих дефектів теплозахисту будівель, які можна умовно розділити на два типи. В першу чергу – це підвищена фільтрація (інфільтрація) через щілини й нещільності в стиках елементів огороджувальних конструкцій. При зовнішній тепловізійній зйомці ділянки з підвищеною фільтрацією відображаються у вигляді «гарячих» зон. Другий тип дефектів пов’язаний з порушенням теплоізоляції огороджувальних конструкцій. Основною задачею обстеження є виявлення всіх температурних аномалій. Таким чином, здійснення контролю із застосуванням сучасних технологій за дотриманням нормативних вимог до теплозахисту будівель, якості матеріалів і монтажу на різних етапах будівництва дасть можливість ефективно боротися з надлишковими втратами тепла і сприятиме подальшому підвищенню енергоефективності будівель та споруд.

Тепловізійні обстеження показують реальний стан енергоефективності будівель, сприяють покращенню якості будівельних робіт, технологій та матеріалів. Враховуючи все це, тепловізійне обстеження стало незамінним для обстеження як багатоповерхових житлових будинків, так і приватних будинків. Саме завдяки результатам обстеження, власники приватного будинку, чи окремо взятої квартири, можуть отримати інформацію про місця втрат енергії через стіни та вікна. На основі чого формується звіт з технічними порадами для усунення втрат тепла. Отже, на сьогоднішній день тепловізійне обстеження будівлі є першим кроком для створення власного економного та енергоефективного житла.

Сьогодні, завдяки Програмі Соціального Партнерства компанії ДТЕК та міста Ладижин, кожен житель міста може замовити проведення тепловізійного обстеження власної оселі, будь то окрема квартира чи приватний будинок. Енергетичне обстеження дасть можливість виявити місця втрат тепла в будівлі, що дасть можливість більш ефективно утеплити оселю та зекономити значні кошти. Для того, щоб замовити енергетичне обстеження будівлі, потрібно звернутись в Агенцію місцевого економічного розвитку міста Ладижин, за адресою вул. Процишина 10-г, тел. (04343)6-12-94, чи написавши листа на e_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..