Допомога нужденним людям і підтримка їхніх громад — останніми роками саме з такою метою чимало самовідданих людей по всій Україні започаткували доброчинні організації. Це демонструє не лише відданість справі, наполегливість та ініціативність цих людей, але і їхню залежність від пожертв тих, хто готовий підтримати добру справу. Проте, оскільки отримати донорські кошти на вирішення соціальних проблем стає дедалі важче, виникає необхідність шукати нові підходи. У середовищі цих соціально свідомих людей народжується нова ідея — принцип соціального підприємництва. Більшість людей уявляють собі підприємця як людину ділову, новаторську, яка створює робочі місця та отримує прибуток. Утім, якщо ці вміння поєднати з гарячим бажанням допомогти місцевій громаді або незахищеним верствам населення, а прибуток спрямувати на добру справу, то в результаті ми отримуємо соціального підприємця.

Соціальне підприємство — це бізнес, прибуток якого використовується на будь-яку добру справу: створення нових робочих місць чи професійну перепідготовку, або ж на користь місцевої громади: соціально незахищених дітей, людей похилого віку, громадських, мистецьких чи спортивних установ. Соціальні підприємства не є благодійними організаціями, вони функціонують так само, як будь-який інший комерційний бізнес. Відрізняються вони лише тим, що отриманий прибуток вкладається у добру справу, а не лише збагачує власника цього бізнесу.

Хоча це може здаватися божевільною ідеєю (чому б це людина чи група людей, що має гарну бізнесову ідею, не отримувала зиск лише для себе?), ідея соціального підприємства продовжує поширюватись у всьому світі. Започаткувавши в 2010 році програму «Сприяння соціальному підприємництву», Британська Рада допомагає поширювати інформацію про соціальне підприємництво в Україні. Сьогодні в Сполученому Королівстві нараховується понад 50,000 соціальних підприємств — організацій, що забезпечують фахову підготовку безробітних, харчових кооперативів, що пропонують високоякісні продукти за прийнятними цінами, організацій соціальної допомоги, які працюють на контрактній основі з місцевими органами влади, та навіть броварень і готелів, власниками яких є місцева громада! Одним із прикладів є дуже успішна мережа соціальних підприємств в Единбурзі, Шотландія, що володіє готелем, пральнею і виробляє високоякісне мило, яке продається в престижній крамниці на центральній вулиці Единбурга, Ройал Майл. Працівники цих компаній — переважно люди, що одужують від психічних хвороб, і які пройшли професійну підготовку і були прийняті на повноцінну роботу. Соціальний бізнес забезпечує їх роботою, а прибутки від продажу товарів і надання послуг фінансують подальшу професійну підготовку та підтримку людей з психічними захворюваннями. Ключем до успіху є те, що цей бізнес працює, як і будь-яке інше прибуткове підприємство, і витримує нелегку ринкову конкуренцію завдяки високій якості послуг і товарів. Єдина відмінність від інших — його соціальна спрямованість. Отже, замість того, щоб просити пожертви, соціальне підприємство пропонує актуальні для ринку послуги, і запорукою успіху є не благодійна діяльністю, а висока, конкурентна якість запропонованих послуг. Це діяльність, що має реальну соціальну користь. Чи може ця ідея підтримки соціально орієнтованих організацій здобути популярність в Україні? Перші спостереження є обнадійливими: великий інтерес до ідеї соціального бізнесу ми бачимо в Донецькій та Львівській областях, а також у Криму, де започатковано проект. Упродовж 2010 року у Львові, Донецьку та в Криму були проведені семінари, метою яких було надихнути майбутніх соціальних підприємців успішними прикладами з Великої Британії. Група українських тренерів, яких підготувало одне з провідних британських соціальних підприємств, пропонyє амбітним українським соціальним підприємцям комплексну програму тренінгів та підтримку їхніх бізнес-ідей. Новий підхід до отримання прибутку і вирішення соціальних проблем кожної громади був сприйнятий в Україні з неабияким ентузіазмом. Перехід від благодійності до соціального підприємства потребує перевороту у мисленні та справжньої відданості своїй справі. Утім, з часом соціальне підприємництво стане новим способом вирішення соціальних і громадських проблем в Україні.
  Позитивні ефекти від діяльності соціальних підприємств:

• допомога у подоланні соціальної ізольованості – зокрема, працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних,представників груп ризику;

• знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних послуг;
• залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських засадах, об’єднання громад навколо соціальних проблем;
• поява нових видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки;
• більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні соціальних проблем;
• зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів). 

 ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ashokа Foundation (India) www.ashoka.org Фундація була заснована в 1981 в Індії. Місією організації є сприяння розвитку громадського сектору як підприємницького, продуктивного та інтегрованого чинника суспільства, а також розвиток соціального підприємництва в світі. Організація має представництва та працює у приблизно 20 країнах світу. Філософію соціального підприємництва Ashoka розглядає через призначення соціального підприємництва, яке полягає в тому, щоб вчасно визначити де і коли частина суспільства або громади „зупинилась” та запропонувати нові шляхи подолання проблем.

 Соціальні підприємці - це визначні особистості, новітні ідеї та зміни в громадах Діяльність фундації Ashoka можна виділити в два напрямки. Перший - це підтримка ініціатив соціальних підприємців та їх команд шляхом створення мережі (Ashoka Fellows), яка сприяє обміну досвідом, ресурсами та технологіями. Другий напрямок – це фінансова підтримка соціальних підприємств, їх винаходів та моделей у формі грантів та кредитів. Ці два підходи дозволяють реагувати швидко та ефективно на соціальні негаразди по всьому світі. Фундація Ashoka не використовує державні фінанси; всі проекти впроваджуються за підтримки бізнес підприємців, корпорацій, фундацій, приватні пожертви та волонтерську працю. За роки діяльності підтримала більш ніж 1 ,700 партнерів в 60 країнах.

 Social Enterprise London (SEL, UK) www.sel.org.uk Організація функціонує більше як центр розвитку та підтримки соціального підприємництва в Великобританії. Цікаво, що SEL тісно співпрацює з державними структурами розвитку підприємництва та користується визначенням що дає Департамент Торгівлі та Індустрії: „соціальне підприємство - це бізнес з соціальними цілями, дохід від якого реінвестується в діяльність підприємства або на потреби громади, і яке не ставить за мету максимальне збільшення прибутку та його розподіл між засновниками та власниками”. Наголос робиться також на тому, що соціальне підприємництво – це бізнес- модель, направлена на створення економічних, соціальних та екологічних благ. Ключовими позиціями діяльності SEL є: розбудова організаційної спроможності, розповсюдження кращих практик соціального підприємництва та створення інфраструктури підтримки таких проектів в Лондоні. Регулярно проводяться тренінги з соціального підприємництва, безкоштовні бізнес-консультації, ведеться робота з пошуку потенційних інвесторів в дану сферу. Паралельно проводяться дослідження та аналітична робота. Новинкою цього року стала методика – інструмент з оцінки діяльності соціальних підприємств (Performance Measurement Tool) що буде використана для 12 пілотних проектів в Британії.