Місто своїми руками

 «City by your hands» - is a contest of projects financed by the Community Development Fund within the framework of the Social Partnership Strategy between DTEK and Ladyzhyn. According to the Project Coordinator Liudmyla Chervonetska the aim of the Fund is to form the financial basis for promoting public initiatives, create conditions for the development of capacity and activity of the community." Due to this fund residents of Ladyzhyn have the opportunity to implement their ideas. These may be projects which assist to consolidate citizens according to their interests, residence etc. in order to solve their problems (e.g. planning and organization of the welfare of the territories around and inside the buildings, improvement of playgrounds and so on), environmental problems (e.g. cleaning and removal of garbage from territories, forests, water objects etc., projects for youth and children leisure (such as support of youth initiatives in culture and art aimed at moral and spiritual development of young people), projects aimed at involvement of the population in sport activities, creation of conditions for the development of health-improving sports and other projects. Hence every citizen of Ladyzhyn has a chance to participate in such contest.

Participants of the contest may be: public organizations, initiative groups of citizens, as well as private entrepreneurs and residents of Ladyzhyn, registered on the territory of the City Council and all of them are ready to unite the community for actions. Political parties and religious organizations can not participate in the contest. The Supervisory Board and the Contest Commission will control using of funds as well as coordination of projects.

The main condition of the contest is to foresee additional financing for the project implementation either funds of partners or volunteer work, free services, etc. Financing from the Community Development Fund may not exceed 80% of the whole project’s budget. You may require different sums of money: from 1.000 to 50.000 UAH. In 2013 DTEK Company plans to allocate 200 thousand UAH for the implementation of projects resulted from the contest «City by your hands». We hope to find other sponsors for the Fund. According to Liudmyla Chervonetska, workers of Local Economic Development Agency are eager to help all active citizens in implementation of their interesting ideas.

  18 березня в м. Ладижин Вінницької області відбулася презентація результатів проекту «Розробка та впровадження моделі поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у м. Ладижин». Даний проект реалізовувався Спільнотою Соціально Відповідальний Бізнес в рамках Програми Соціального Партнерства м. Ладижина з компанією ДТЕК. Партнерами проекту виступили Вінницький Національний Технічний Університет та Агенція Місцевого Економічного Розвитку м. Ладижина.

Завданням проекту була комплексна оцінка існуючої ситуації у поводженні з ТПВ у місті, визначення можливих сценаріїв покращення цієї ситуації та вибір такої моделі поводження з ТПВ, що має найбільшу екологічну та економічну доцільність у Ладижині. У презентації результатів взяли участь керівники комунальних підприємств міста, представники підприємств, що займаються переробкою відходів та заступник мера Ладижина з питань ЖКГ п. Олександр Олійник. Результати дослідження презентували експерти кафедри екологічної безпеки інституту екології ВНТУ Віталій Іщенко та Василь Петрук.

  Як зазначив Володимир Воробей, керуючий партнер Спільноти СВБ: «Система поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин є традиційною для України – збирання відходів у контейнери із подальшим їх вивезенням і захороненням на міському полігоні. Перед командою проекту стояло завдання представити вгромаді міста успішні альтернативні можливості поводження із твердими побутовими відходами».

  Найбільш екологічно та економічно доцільною моделлю поводження з ТПВ у Ладижині було визнано запровадження побутового сортування органічних та неорганічних відходів. Така модель дозволила б компостувати органічні відходи та прораховувати бізнес-моделі для їх збуту, а також підвищила б доцільність встановлення лінії для сортування неорганічних відходів, з подальшою їх переробкою на спеціалізованих підприємствах. Найбільшою перешкодою для впровадження цього сценарію було визнану низьку готовність населення до сортування відходів та недостатню матеріально-технічну базу для його впровадження.

  У зв’язку з цим дане дослідження було вирішено покласти в основу комплексної міської програми по ТПВ, яка б передбачала поступове вирішення цих питань та кінцеве впровадження запропонованої моделі. В довгостроковій перспективі це рішення сприятиме вирішенню екологічних проблем пов’язаних із ТПВ, а також стимулюватиме створення нових робочих місць у сфері переробки та утилізації відходів.

  Узагальнені матеріали дослідження можна переглянути тут - pdf-icon-hi.

   Для довідки:

  Спільнота СВБ (www.svb.org.ua) - соціальне підприємство, засноване для популяризації та розвитку тематики соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Спільнота сприяє доступу до фахової інформації з СВБ, впроваджує СВБ програми та проекти, допомагає компаніям у реалізації СВБ стратегій та є активним учасником національного та міжнародного фахового середовища. ППВ Мережі Знань (www.ppv.net.ua) адмініструє Спільноту СВБ.