"Програма розвитку малого та середнього підприємництва у місті Ладижині на 2017 – 2021 роки” розроблена спільно з експертами Проекту "Партнерство для розвитку міст", затверджена Рішенням №392 від 11 липня 2017 року 11 сесії 7 скликання Ладижинської міської ради та успішно впроваджується. Основною її метою є забезпечення конкурентоспроможності місцевої економіки,  покращення бізнес-середовища для МСП та належного добробуту громади через розвиток підприємницької ініціативи, залучення до підприємницької діяльності всіх зацікавлених членів громади  та відходу від патерналізму. Програма ґрунтується навикористанні наявних в місті умов та ресурсів, враховує положення Стратегії розвитку міста Ладижин до 2025 року, регіональні пріоритети, що викладені у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, національні пріоритети розвитку МСП. Програму розроблено на основі дотримання принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи, з урахуванням перспективних європейських галузевих трендів. Враховано також важливість формування підприємливості як ціннісної орієнтації людини, залучення всіх зацікавлених членів суспільства до підприємництва, необхідність підтримки соціальних підприємців, забезпечення потреб та рівного доступу суб’єктів господарювання міста до місцевих ресурсів, інфраструктури і послуг з розвитку бізнесу, особливо таких груп мешканців як жінки, молодь, внутрішньо переміщені особи. Передбачається, що фінансування проектів Програми здійснюватиметься відповідно до їх пріоритетності за рахунок коштів міського бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги, зокрема, проекту ПРОМІС.

Детальніше з текстом Програми можна ознайомитись тут - pdf icon hi.